Isikuandmed

Isikuandmete töötlemine Tallinna Päevalille Lasteaias

Isikuandmete kaitse seadus


Eesrti Vabariigi haridusseadus


Kollieelse lasteasutuse seadus


Töölepinguseadus


Isikuandmete töötlemise eesmärk

Laste kooliks ettevalmistamine
Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
Laste kõneuuring
Personali värbamine

Isikuandmete koosseis

Andmed lastea kohta - lapse nimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend
Andmed lapsevanema kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooria, kelle andmeid töödeldakse

Lapsaed
Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad
Personal

Isikuandmete allikad

Lapsevanema avaldused
Perearsti tervisekontrollitõendid
Tallinna Haridusameti andmekogu
Haridust tõendavad dokumentid

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud

Tallinna Haridusamet
Eesti Hariduse Infosüsteem -EHIS
Tervisehoiuteenuse osutajad(perearst, eriarst)
Pedagoogid
Lasteaia hoolekogu
Nõustamiskomisjon
Uurimisorganid
Kohus
KOV sotsiaalhoolekande - ja lasteakaitseosakond