Korruptsioon

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Marina Groznova Kontaktandmed: direktor@paevalille.edu.ee; +372 5512446

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud
käskkirjaga

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus
Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist. Infotunni materjalid tutvumiseks  SIIN
Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on hallatava asutuse juht ametiisik, kellel on ametiseisund.
Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on hallatava asutuse juht kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.
Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. Majanduslike huvide deklaratsioon tuleb täita vastavalt
ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise juhendile.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.
Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee