Õppetöö

Tallinna Päevalille Lasteaias õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste igakülgset tervislikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks,elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimeliseks inimesteks.Õppe - kasvatustegevuse sisu koosneb kuuest põhivaldkonnast:
  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

Lisavaldkonnad

  • Tervisekasvatus
  • Väärtuskasvatus