Huviringid

Kallid lapsevanemad!
Meie lasteaias on võimalus külastada erinevad huviringid.


Inglise keele ring (lastele vanuses 4-7 aastat)  Lanex Teenused OÜ
teisipäev ja neljapäev  algusega 15.00
Õpetaja Natalja  Volis                            
lanex.teenused@gmail.com


Muusikastuudio "NOTKI" (lastele vanuses 4-7 aastat) Lastek Grupp OÜ
kolmapäev  ja reede algusega 12.30
Muusikaõpetaja Veronika Konjušenko   
muznotki@gmai.com
  Tallinna Päevalille  Lasteaed annab ruume üürile:
Saali kasutamine - 6 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks
ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel sõlmitava lepingu alusel laste ringideks ja huvitegevuse läbiviimiseks.
Renditasu suurus ruumide kasutamisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine"