Vormid Blankid

Avaldused

■ Lasteaiakohta saab taotelda  iseteeninduskeskkonnas.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  
Lasteaiakoha pakkumised tehakse vanemale järjekorra alusel, arvestades koha soovi ning eelistades lapsi, kelle õde-vend käib samas lasteasutuses. Õe-venna olemasolu tuleb vanemal kinnitada iseteeninduskeskkonnas.
Kui vanem ei võta koha pakkumist määratud tähtaja jooksul vastu, on direktoril õigus laps antud lasteasutuse järjekorrast kustutada. Lasteaiakoha vastu võtmisel kinnitatakse laps rühma 15. augustist.


■ Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse lasteaia nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse vastuvõtu avalduse.

■ Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse.

Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

■ 
Avalduse järjekorda registreerimiseks  on võimalus esitada läbi www.eesti.ee

■Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi ja lisainfo leiad SIIT