Roheline kool

 

Tallinna Päevalille Lasteaed  liitus programmiga ROHELINE KOOL septembris 2016 a.


Rohelise kooli tutvustus

 

Meie lasteaias veab Rohelise kooli programmi tegevusi eest keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Marina Groznova - direktor
Lada Stepanenko - rühma õpetaja
Alla Aranson - 
rühma õpetaja
Marina Jevina - rühma õpetaja
Marina Lezepjokova - rühma õpetaja
Margarita Kislaja - rühma õpetaja
Veronika Konjušenko - muusikaõpetaja
Anastasia Laas -lapsevanem
Ljudmilla Nesterova - õppealajuhataja


ROHELISE KOOLI PÕHIMÕTTED

• Armastus ja hoolimine looduse vastu.
• Aialinde eest ÕIGESTI hoolitsemine ja toitmine külma saabudes.
• Lapsele meeldib vaadelda, avastada ja kogeda ümbritsevat loodust.
• Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine.
• Laste ja personali teadlikkuse tõstmine.
• Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine
• Korjame ohtlikud jäätmed (patareid, pirnid).

• Формированию экологического сознания и бережного отношения к природе.
• Учим детей ПРАВИЛЬНО заботиться о птицах в холодный период времени.
• Приучаем детей наблюдать за животным и растительным миром.
• Постоянное расширение разнообразных видов растений во дворе детского сада
• Уменьшить свой экологический след.
• Повышение осведомленности среди детей и персонала.
• Сбор опасных отходов (батарейки, лампочки).

 

Kolm põhiteemat 2021/2022 õppeaastal

  • Elurikkus ja loodus
  • Tervis ja heaolu
  • Meri ja rannik


Rohelise Kooli programmi kohta leiad veel iformatsiooni:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/