Tugiteenused

Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduse märkamise ning individuaalse arengu toeamiseks teeb Tallinna Päevalille Lasteaed kostööd Õppenõustamiskeskuse logopeedi ja psühholoogiga.

Logopeediline nõustamine          on lapse suulise ja kirjaliku kõne loomine ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise või arendamise võtete soovitamine
Psühholoogiline nõustamine      on lapsega seotud  psühholoogiliste võimete / probleemide kindlakstegemiseks

Tallinna Õppenõustamiskeskus
Aadress: E.Vilde tee 69 Tallinn
telefon:57409754
e-post:oppenoustamiskeskus (ät)tln.edu.ee
Loe lähemalt:
www.tonk.ee