Tervisedendus


Tallinna Päevalille Lasteaed liitus Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga 29.12.2014 aastal.
Tervist edendavate lastead võrgustiku tegevust kordineerib T
ervise Arengu Instituut. Tallinna Haridusamet korraldab tervisedendavate lasteaedede tunnistamiseks konkurssi Parim Tallinna Tervist Edendav lasteaed.
Tuinnistust antakse asutusele, kes edukalt turvalise ja tervisliku õppekeskonna loojatena, tervisedenduslike tegevuste korraldajatena ja tervisealase hariduse edendajana.Lasteaias on tervisedendav meeskond , millesse kuuluvad lasteaia töötajad ja lapsevanemad.

Tegevused september 2018 - mai 2019

 

september 2018 Tervisepäev
Fotonäitus suvest (Puhkus koos emaga ja
isaga looduses)
Rühma õpetajad Liikumisõpetaja
Rühma õpetajad
oktoober 2018 Üritus koos isadega
 Noorem rühm (Mesimummu rühm) loodusõpetuse tegevused - Lehtedest mulLA SAAMINE (vaatlemine komposti )
Pääste teenistuise kälastatus projekti raames"Tulest targem"
Õpetajad, Liikumisõpetaja
Õpetajad
Õpetajad
november 2018 Looduse muuseumi külastus
Tervislik toit (isad valmistavad koos lastega)
Üritus Kesklinna Vene gümnaasiumi  11 klassi
õpilastega (isade päeva üritus)
Õpetajad ja tervisehoiutöötaja
Õpetajad ja muusikaõpetaja
detsember 2018 Tervisemuuseumi külastus Rühma õpetajad Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
jaanuar 2019 Lumelinna ehitamine Liikumisõpetaja Galina Anissimova
veebruar 2019 Sensoorika toa uuendamine
Sõbrapäeva üritus koos Pihlaka Peremaja lasteaga
Õpetajad ja tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
märts 2019 Kesklinna lasteaedade spordipäev
Fotonäitus Ema ja mina
Rühma õpetajad Liikumisõpetaja
Rühma õpetajad
aprill 2019 Koostöö rühmaõpetajatega õuealal (peenrate rajamine, õueala korrastamine,põõsaste lõikamine)
Osaleme Terve südame kuus (ürituse, näitused loengud)
Lapsevanem proviisor Darja Lissovskaja Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
mai 2019 Spordipäev õues
Lillede istutamine, kooliminevate laste traditsiooniline puude istutamine
Lapsevanem proviisor Darja Lissovskaja lasteaia terviseedendamise meekonna liige Tervisehoiutöötaja Tatjana Protsenko
Likumisõpetaja Galina Anissimova, õpetajad
Rühma õpetajad