Tunnustus

Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus                                              2007
Parim personali projekt Tänukiri  eduka osalemise eest                           2015
Osavõtt konkursist „Parim Tallinna Tervist Edendav Lasteaed 2015“  2015