Annetuskonto

Tallinna Päevalille Lasteaed  soovib parendada ning luua meie lastele heal tasemel kaasaegset ja innovaatilist õpikeskkonda. Seetõttu oleksime tänulikud lastevanematele toetuse eest laste unistuste täitumisel.

Teie panus aitab kaasa meie laste hariduslikule arengule ning innovaatilisele õpikeskkonnale.

Oleme äärmiselt tänulikud igasuguse abi eest! Annetuse saaja:  Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus

Annetuskonto: EE311010220061053015

Viitenumber:  5120050050050223

Selgitus: Tallinna Päevalille Lasteaia  annetus