Kiusamisest vaba

Rühm Mesimumm liitus programmiga"Kiusamisest vabaks" 2022a.

Kiusamisest vabaks!” on kiusamist ennetav haridusprogramm, mida
kasutatakse lapsehoidudes, lasteaedades ja koolides turvalise ning
kaasava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.
„Kiusamisest vabaks!” programm keskendub lastegrupile kui tervikule
ja koosolemise rõõmule.