Lasteaiapere

Tallinna Päevalille Lasteaed

Lepatriinu
Rühma kontakt   53042821


Õpetavad lapsi     Nadezda Vezikova    nadezda.vezikova@paevalille.edu.ee
                                   Alla Aranson              alla.aranson@paevalille.edu.ee
Abistab selles        Alla Spenjuk 


Rohutirts
Rühma kontakt  53442122

Õpetavad lapsi     Inna Sjomina             inna.sjomina@paevalille.edu.ee               
                                   Lada Stepenenko      lada.stepanenko@paevalille.edu.ee
Abistab selles       


Mesimumm
Rühma kontakt 53002696

Õpetavad lapsi     Ilona Jevonen            ilona.jevonen@paevalille.edu.ee
                                   Margarita Kislaja     margarita.kislaja@paevalille.edu.ee
Abistab selles       Irina Semjonova


Liblikad
Rühma kontakt 53066238

Õpetavad lapsi    Marina Lezepjokova  marina.lezepjokova@paevalille.edu.ee
                                  Marina Jevina              marina.jevina@paevalille.edu.ee
Abistab selles      Jelena Melnikova


Logopeed
Olga Balan                                                      olga.balan@paevalille.edu.ee

Eesti keelt tundma õpetab
Eesti keele õpetaja Aleksandra Kuznetsova aleksandra.kuznetsova@paevalille.edu.ee
                                 
Laulma ja tantsima  õpetab -
muusikaõpetaja 
Veronika Konjušenko        veronika.konjusenko@paevalille.edu.ee


Oleme terved ja rõõmsad selles abistavad
liikumisõpetajale      
   Galina Anissimova    galina.anissimova@paevalille.edu.ee


ja tervisehoiutöötajale Tatjana Protsenko
56612637


Väga maitsvat toitu valmistavad
Kokk                   Ljubov Filippova


Meie õueala on ilus ja korras seda teeb
remonditööline  
    Fyodor Shpenjuk

Juhib lasteaia tegevust
Direktor                    Marina Groznova     marina.groznova@paevalille.edu.ee/direktor@paevalille.edu.ee
Teda abistab õppetegevuste korraldamises
Õppealajuhataja     Ljudmilla Nesterova ljudmilla.nesterova@paevalille.edu.ee