Lastevanematele

 

Kohatatasu Tallinna lasteaedades
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
 Sobitusrühmad
Koolivalmidus
Koolimääruse infoleht 
Lasteaiakoha taotlemine
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine
Koha taotlemine toimub ka www.eesti .ee kaudu. SIIT
Kohatasu vabastamisest                                              SIIT
Esimesse klassi                                                              SIIN
    Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu väljavõtte  määrusest 15.12.2011 nr.41

§ 1 lg (1) Vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

 Lastevanemate poolt kaetava osa (kohatasu)  ühes kalendrikuus saab vaadata SIIT 
 Tallina Haridusameti juhataja käskkiri nr 31.12.2019 HA-4/78 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel "

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

    Toidupäeva maksumus meie lasteaias alates 1.augustist 2023 aastast on :
 
Laps kuni kolm aastat              - 3 euro ja 10 senti
Laps alates 3.eluaastast           - 2 eurot ja 80 senti


  Arvetest:

  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelneva kuu eest
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile , e- arve puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
  • Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
  • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu
  • Küsimuste korral pöörduge dirktori poole